vedförsäljning

Att syssla med vedförsäljning kan innebära enormt mycket arbete. I synnerhet om man säljer ved från egen skog, och därmed måste hugga ner träden själv, dra fram dem, torka, kapa och förpacka veden. Det kräver fysisk styrka och uthållighet, men också disciplin och vilja att arbeta utomhus i vilka väderförhållanden som helst. Så när man väl står där och säljer sina vedsäckar har man alltså utfört många hårda dagsverken för att komma dit man vill. Detta kan vara något att tänka på för alla som tycker veden är dyr.